Anledningar till att ta över en leasingbil

Leasingbilar har länge sett en kraftig uppgång, andelen leasade fordon som är registrerade på privatpersoner uppgick till 28 procent under 2017, enligt siffror från Motormännens riksförbund. Här kommer några anledningar till varför du bör överväga att ta över ett befintligt leasingavtal istället för att leasa en helt ny bil. Kortare bindingstid Ett av dem kanske…